Länkar

ROJANET

Röshult-Jonstorp-Aggarp fibernät ek. för.

Externa Länkar


    Karta

       

          Bredbandshandboken

Framtagen av Coompanion Kronoberg

http://bredbandivarldsklass.se/Global/Dokument/Handbok7_andra_upplagan.pdf

Skånet. Samordnare för kommunförbundet Region Skåne och Länstyrelsen av IT-strukturen i Skåne; handhar BAS-projektet

ByNet. Hjälper föreningar att bygga och driva fristående fibernät http://www.bynet.se/

Gumlösa Sörby fiberförening  FTTH-projekt som bygger och  fibernät på landsbygden kring Gumlösa vid  Hässleholm 

http://www.gumlosasorby.se/#

Kareby net. FFH-projekt som byggt och driver fibernät på landsbygden. Deras hemsida innehåller bl.a byggdokument och byggpärmar från deras projekt.

http://www.karebybredband.se/

Melbye Skandinavia. Leverantör av system och produkter till fibernät http://www.melbye.se/

ELTEL networks Planering, bygge och underhåll av el- telenät http://www.eltelnetworks.se/main.aspx

Svenska Stadsnätsföreningen, xxxxxxxxxxxxx.

http://www.ssnf.org/

Protokoll från riksdagsdebatt om telefoni i landsbygen. 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2007/08:79