startsida


    Karta

    Länkar

       

          Välkommen till Röshult-Jonstorp-Aggarp fibernäts hemsida!

Första byanätet i Hässleholms kommun, driftsatt september 2013.

Vår ambition är att förse fastigheterna i Röshult, Jonstorp, Aggarp och dess omnejd med tillgång till framtidssäker och snabb bredbandsuppkoppling.

Området är beläget mellan riksväg 24 och väg 117, i Hörja socken, se karta

Projektet initierades av att Eon 2007 informerade om att de tänkte gräva ner högspänningskabel i området, och vi ville passa på att utnyttja det tillfälle som gavs till samförläggning.

När Eon Grävde ner sin högspänningsledning lyckades vi få Tele2 att samförlägga en slang för fiber längs hela sträckningen. Sedan dess har vi arbetat för att för att få så många boende som möjligt i området intresserade av att ansluta sig till fibernätet.

Vi startade projektet med att göra en förprojektering, finansierad av Länsstyrelsen och Hässleholms kommun. Som ett resultat av förstudien har vi tagit fram ett projekteringsunderlag, tagit in anbud på och handlat upp entreprenaden. Finansieringen har vi säkerställt med hjälp av stöd från Länsstyrelsen, jordbruksverket, EU och Region Skåne. Vi har köpt loss den nedgrävda fiberslangen frånTele2 och har placerat en teknikbod vid riksväg24 som Tele2 och Skånet anslöt till basnätet. Numera är det Teliaägda Zitius som är vår kommunikationsoperatör.

44 intresserade i området (~70%) har anslutit sig till nätet, och ytterligare fastighetsägare har uttryckt sitt önskemål att få ansluta sig.

 Mer ingående information till boende i området under länken "medlemsinfo"

        2018-01-22 


Idag har Skanova börjat gräva ner en ny matning till vår bod. Den gamla matningen tillhör Tele2.

Numera är Teliaägda Zitius vår kommunikationsoperatör.


2013-10-02  kl.11.15

NU ÄR VI IGÅNG!!!!.

I natt anslöt Tele2 oss till nätet. Efter något litet strul i teknikboden går det nu att surfa på nätet. Jag surfade på nätet nyss med 94Mb/s

På lördag har vi invigning och information till våra medlemmar

2013-09-13

Nu är fibernätet i stort sett klart.

CSAB väntar på några anslutningkablar till switcharna i teknikboden som blivit fellevererade. Beräknas kunna kopplas in kommande vecka. Tele2 räknar med att påbörja anslutningen av vårt nät 19sept.  Vi kommer att ha informationsmöte för våra abonnenter den 5okt.  

2013-07-15

Arbetet med vårt fibernät fortsätter framåt.

Nu har Tele2 dragit fram fiberkabeln till vår bod. CSAB jobbar på med svetsning av fibrer och termineringen av fiberkabeln i boden blev klar förra veckan. Mediakonvertrarna, burkarna  som skall sitta i fastigheterna, är levererade till CSAB. CSAB kommer att börja boka tid med fastighetsägarna denna veckan för installation i fastigheterna.

2013-07-05

Nu är fibern inblåst till nästan alla fastigheter och svetsningen av fibrer fortsätter planenligt.

Tyvärr har CSAB inte vågat boka in några tider för installation i fastigheterna eftersom Tele2/Quadracom inte kunnat leverera burkarna som behövs  och inte heller kunnat ange någon säker leveranstid. Detta riskerar tyvärr att försena projektet, men CSAB fortsätter med skarvningen och förbereder så mycket som möjligt.

Tele2 kommer att påbörja anslutningen av vår nod kommande helg och bedömmer att de skall ha anslutit vår bod V30.

2013-06-29

Denna veckan har svetsningen av fibrerna påbörjats

2013-06-26

Nu är arbetet med att gräva ner kanalisationen klar. Arbetet har flutit på bra utan några större komplikationer, och nästan allt är nu återställt. Naturen har redan börjat läka de första såren.

Denna veckan har abetet med att blåsa in fibrer från brunnarna till fastigheterna påbörjats och nästa vecka räknar vi med att svetsning av skarvarna i brunnarna påbörjas. Därefter kommer även hålet över brunnarna att täckas.

Målet är att påbörja fastighetsinstallationerna V28, nästa vecka (V27) börjar entreprenören ta kontakt med fastighetsägarna för att boka tid för installation av kommunikationsutrustningen.

Nu håller vi tummarna för att även Tele2 skall bli klara i tid med sin bit att ansluta vår nod. 

2013-06-11

Just nu pågår inblåsning av fiberkabel i stamledningen för etapp1 och arbetet är strax klart. Arbetet fortsätter nu med att blåsa in fibrer till fastigheterna och att svetsa ihop fibrerna 

Grävningsarbetet för kanalisationen i etapp 2 är också snart klart, några tryckningar under  vägverkets vägar återstår.

Arbetet följer i stort sett tidplanen

För att se hela bygghistoriken

 .

-------------------------

Åk på en snabbtur genom bygden

Klicka här 

 

Hänt

Möten, aktiviteter

 

 

 

 

Övrigt

Notiser, artiklar etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 5/10  Invignin av nätet och information i Hörjagården

2/10  Idag är vårt fibernät äntligen i 

            drift 

 

18/4  Idag har vi tagit första spadtaget

         för fibernätet

 

24/3  Infomationsmöte i Hörjagården

         inför start av anläggningsarbetet 

         för boende som ansökt om

         anslutning  till fibernätet

         

8/3  Idag har entreprenören startat

       utsättningen inför grävningen av

       fastighetsanslutningarna

3/3  Vi har nu skrivit kontrakt med

        entreprenören

21/2 Idag har avtalen med Tele2

        blivit undertecknade

2012

30/11 Idag har vi blivit momsregistrerade

30/5 Idag har vi fått beviljat också

        pengarna från länsstyrelsen

       1,061 000:-.

       Nu väntar vi bara på att vi skall få

       till ett avtal med Tele2.

       Vi har skickat ansökan om

       momsregistrering till skatteverket.

 

14/5  Idag har vi beviljats Kanalisations-        stöd av Region Skåne

 

20/4 Lämnat ansökan om

        kanalisationstöd till Region Skåne 

 

2011

30/6 Informationsmöte i Hörjagården

25/5 Lämnat ansökan till

        jordbruksverket om bidrag till

        utbyggnad av fibernätet.

 

18/2  Bidrag till förprojektering av

        fibernätet beviljat

2010

 

6/9    Röshult-Jonstorp-Aggarp

         fibernät ek. för registrerat hos

         bolagsverket.

 

25/8  Skickat underlag till Bolagsverket

         för registering av

         Röshult-Jonstorp-Aggarp

         fibernät ek. för.

23/8 Lämnat ansökan till

        jordbruksverket om bidrag till

        förprojektering av fibernätet.

 

9/6    Första utkastet från Skånet 

         på projektplan för ansökan om 

         bidrag på jordbruksverket 

        

6/6     Nytt möte på SkåNets kontor

         med Skånet,Tele2,

         Region Skåne,Kommunrepr. och

         Rojanet

 

2009

 

6/4:     Möte på SkåNets kontor med 

            Region Skåne, SkåNet och

            Hässleholms kommun

 

24/3:   Möte med Tele2 i Malmö

 

2008

 

09/12:   Första mötet med Tele2

27/11:   Avtal skrivs med Tele2 om

             finansiering av sträckan

             V24-Röshult

 

22/11:    Möte i Röshult för att

             diskutera möjligheterna till

             fibernät och att bilda

             förening; val av interims-

             styrelse

11/2:     Eon informerar om 

             nedgrävning av 

             högspänningskabel i

             området

 

2007

 

Dec         Vi nås av den första

             informationen att Eon

             tänker gräva ner kabel

             i vårt område